Er det gucci å ta paralgin forte og ritalin kombinert? og hva er rus effekten?

Mann, 18 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Felleskatalogen oppgir ingen kjente interaksjoner mellom Ritalin og Paralgin Forte. Det betyr ikke at det ikke er noen interaksjoner, men at det ikke er nok kunnskap om denne kombinasjonen. Derfor kan vi heller ikke vite hvordan ruseffekten av denne kombinasjonen er. Vi vil likevel påpeke at det er viktig å være forsiktig med å kombinere ulike medikamenter, da risikoen for uønskede virkninger er til stede.