Hvor mange mg metamina må man ta for overdose? Jeg spør fordi en venn av meg tok overdose på metamina

Mann, 18 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi kan dessverre ikke si noe spesifikt om hvor mye Metamina som skal til for å ta en overdose. Det blir en type brukerveiledning vi ikke gir. Selv om det kanskje ikke gjelder deg selv, kan andre lese dette svaret og bruke det som en «oppskrift». Vi håper du har forståelse for det.

Dette er dessuten også et spørsmål om toleranse. Det er stor individuell variasjon i hvor mye man tåler, avhengig av hvor vant man er til å bruke dette legemiddelet. Alvorlig reaksjon selv ved lave doser kan ikke utelukkes hvis du ikke har toleranse for/erfaring med virkestoffet. Her kan du lese hva Legemiddelhandboka sier om forgiftninger/konsekvenser: Ved lett til moderat forgiftning: Irritabilitet, uro, rastløshet, søvnproblemer, mydriasis, hyperventilasjon, økt kroppstemperatur, skjelvinger, svimmelhet og hyperrefleksi. Hypertensjon og takykardi. Agitasjon, angst, panikk, forvirring, hallusinasjoner, psykose og delirium. Ved alvorlig forgiftning: Hypertermi/høy kroppstemperatur over 40 °C, koma, kramper og nyresvikt. Sirkulasjonskollaps og multiorgansvikt. Hjerneblødning og hjerteinfarkt kan oppstå. Symptomer opptrer ofte innen 1–2 timer etter eksponering/inntak. Om du eller noen du kjenner har eller får noen av symptomene over, ring 113. 

Vi håper uansett at det går bedre med henne nå, og at hun oppsøker hjelp. Det finnes mange ulike hjelpetilbud der ute – se f.eks. denne oversikten fra Ung.no.