Ønsker hjelp til å få student og homse til å slutte med rus. Hvor kan vi henvende oss

Mann, 57 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Svaret på dette kommer an på hva han selv vil. Dersom han selv tenker at rusbruken er problematisk, og vil endre på det, kan han ta kontakt med sin fastlege. Fastlegen har mulighet til å henvise han til et egnet tilbud innen spesialisthelsetjenesten, som f.eks. polikliniske samtaler, akutt avrusning eller innleggelse på klinikk. Men, dersom han selv ikke ønsker å endre på sin livsstil, er det et valg han selv er ansvarlig for. Det finnes hjelp å få, men oppriktig motivasjon er en forutsetning for at hjelpen faktisk lykkes. Uansett kan dere forsøke å snakke med han om hva som ligger bak rusbruken, hva han ønsker at skal skje videre, og om han ønsker at dere bistår ham på en eller annen måte. Se gjerne vår guide til bekymringssamtaler for tips og råd.

Vi vet ikke hvorvidt du mener hans seksuelle legning har betydning for hans rusbruk, siden du nevner han er «homse». Vi anbefaler deg å lese denne artikkelen om ord og skjellsord brukt ovenfor homofile.