Jeg har gått på 15 mg sobril daglig i 1år. nå mener min psykolog jeg kan slutte tvert. hun mener angsten nå er mest abstinenser. har begynt på cipralex men bare 12, mg å skal nå øke til 15…jeg er livredd for å slutte tvert 😥

Kvinne, 50 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Ved bruk av benzodiazepiner over lang tid kan du oppleve å få en abstinensreaksjon ved stans i behandlingen. Generelt sies det at man anbefaler en gradvis og langsom nedtrapping, men det er individuelle forskjeller i hvordan man konkret skal trappe ned. Dette er noe man kommer frem til i samråd med lege.

Det er foreskrivende lege som har den medisinske kompetansen og som er best egnet til å legge en plan for nedtrapping, tilpasset deg og din situasjon. Dersom du ikke finner medisinbruken din tilfredsstillende kan du ta kontakt må legen, og diskutere spørsmålene dine med ham/henne.