Når er det trygt å ta hero etter siste subuxone

Mann, 32 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Generelt er det slik at det ikke er farlig å ta herion etter subuxone, men du kan oppleve at herionet ikke gir effekt. Jo lenger du venter desto større vil effekten av heroinet være. Akkuratt hvor lang tid det vil ta er det vanskelig å si, det beror på doseringen av subuxonen, hvor lenge du har gått på subuxone og hyppigheten.

For personer som har brukt subuxone jevnlig, og over tid er det ikke uvanlig at det kan ta opp til ett døgn, om ikke lenger. Dersom du kombinerer disse legemidlene, kan du altså kunne få mer smerter/mindre rus enn om du kun får/tar heroin.