Hvis man bruker mye amfetamin er det en mulighet for at samkjøring av hjertets muskler ikke jobber likt?

Mann, 47 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke helsepersonell og gir ikke medisinfaglig veiledning. Det er også litt uklart hva du mener med «samkjøring av hjertets muskler ikke jobber likt».

Vi kan bare svare generelt om bruk av amfetamin og innvirkning på hjertet: Generelt vil den stimulerende virkningen på hjerte-karsystemet øke risikoen for hjerteinfarkt, farlige hjerterytmeforstyrrelser og hjerneblødning, noe som gir fare for dødsfall. Slike virkninger på hjertekarsystemet er rapportert selv ved bruk av lave doser med amfetaminer. Det er økt forekomst av hjerte-karsykdom hos kroniske misbrukere av amfetaminer.

Se også våre sider Fakta om amfetamin og metamfetamin.