Hei.
Hvilke følger kan man få hvis man blir tatt ved å bruke mdma? Tenker ift at man har barn. Må presisere at dette ikke inntas når barna er i hus, men en sjelden gang i året. Hvis man ble tatt, vil man automatisk da få problemer med barnevernet?

Mann, 31 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Politiet er en av de yrkesgruppene som har meldeplikt til barnevernet. Meldeplikten utløses når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for omsorgssvikt.

Dersom du skulle bli tatt for bruk av rusmidler må derfor politiet vurdere om det utløser deres meldeplikt. Vi vet dessverre ikke vite hvordan de eventuelt ville vurdert din sak, men vårt inntrykk er at barnevernet ofte kontaktes.