Hei, takk for svar! Ellers; jfr deres svar underst.

Jeg bruker vallergan 10 mg og sobril 15 mg, begge deler om kvelden (før evt. bilkjøring).
Jeg er innenfor helsekravene ift bilkjøring, men reagerte på det som står om fast bruk/tilvendt medikamentet versus sporadisk bruk ift div. svar/uklart regelverk.

Legen har sagt at det er ok med sobril om kvelden før bilkjøring, har igrunn ikke sagt noe om antall timer eller forøvrig annet. Da ligger igjen mitt faktiske ansvar på å ikke føle meg påvirket/ikke være usikker på om jeg er skikket til å kjøre….Noe annet er ikke mulig.

Men dersom man regnes som påvirket før medisinen faktisk er ute av blodet er reglene ulogiske og inkonsekvente. For apodom vil du da være påvirket (uansett) dersom man ser på halveringstid, og etter 8 timer karens om man kjører dagen etter et inntak, mens sobril bør man vente til halveringstiden er «gått ut». Det er da tåpelig når formålet er å unngå (rus-) påvirket kjøring. Da ER du påvirket dagen etter / 8 t (!!) etter inntak av apodorm!! Mens med sporadisk bruk av sobril, kan man risikere å bli tatt for bruk etter 10 t med sobril fordi sobril kan påvises i blod, men ikke dersom apodorm….? Dårlig skrevet, men kanskje forståelig.

Bare et innspill og kanskje et sukk….

RUStelefonen svarer: «Så lenge medikamentet kan påvises i blodet, kan en anta at det har en virkning. Sobril kan påvises i blod i opp til 12 timer ved enkel dose. Dersom du tar Sobril sporadisk, må du vente med å kjøre bil til virkningen er ute. Hvor lenge du må vente, kan du diskutere med legen din.

Selv om du opplever at virkningen er ute lenge før 10-12 timer, kan det likevel være at du er påvirket. Det er også viktig å vente for å ikke kjøre med høyere verdier i blodet enn hva som er tillatt. Det er fastslåtte verdier for konsentrasjon av medikamenter i blodet tilsvarende 0.2 i promille. Dersom du har høyere verdier enn det som er tillatt, og du blir stoppet, vil du kunne bli dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand – selv om du ikke selv føler du er påvirket.

Vær oppmerksom på at det er flere regler for bruk av både Sobril, Vallergan og Apodorm ved bilkjøring. Du fyller ikke helsekravene til førerkort dersom du tar alle disse medisinene. Tar du to av de, må du halvere tillatt døgndose på begge medikamentene. Den maksimale døgndosen for Sobril er 30 mg, og for Apodorm er 10 mg. Den maksimale døgndosen for Vallergan er 30 mg.»

Kvinne, 50 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Du er en av mange som sukker over disse reglene. Legene, som er pålagt ansvaret for å forvalte og tolke et ganske firkantet rammeverk, sukker, og mange pasienter sukker også.

Vi kan ikke svare for hvorfor reglene er som de er, men her er altså hva forskriften sier om Apodorm på den ene siden og Sobril på den andre:

Apodorm 

Helsekrav er også oppfylt ved bruk av følgende legemidler dersom legemiddelet er inntatt minimum 8 timer før kjøring:

Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av andre benzodiazepiner.

Sobril

Helsekrav oppfylt ved bruk av:

Her er hva forskriften sier om karantenetid fra inntak til kjøring: «Forskriften har ikke krav om et minimum tidsintervall fra inntak av […] oksazepam til kjøring kan skje.» Når det gjelder fast bruk/tilvendt medikamentet versus sporadisk, står det følgende om Sobril: «Stabil legemiddelbehandling bør være oppnådd. Med «stabil legemiddelbehandling» menes at legemiddeldose og doseringsintervall har vært uendret i minst 7 døgn og at søker følger legens anbefaling om legemiddelbehandlingen.»

Vi kan bare spekulere på hvorfor reglene er som de er: Hva angår sovemedisiner kan en tenke seg at det er en risiko for at en er trøtt – selv om brukeren er tilvendt/bruker regelmessig. Hva angår Sobril kan en tenke seg at en person som bruker det regelmessig etterhvert vil ha en såpass grad av tilvenning at h*n ikke regnes som påvirket/trafikkfarlig selv med virkestoffet i blodet.