hva er straffen på ecstasy ?

Mann, 98 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

MDMA står oppført på narkotikalisten og er forbudt etter Narkotikaforskriften § 5, hvilket forbyr tilvirkning, anskaffelse, omsetning, innførsel, utførsel, oppbevaring, besittelse og bruk av MDMA i Norge. Overtredelser straffes med hjemmel i straffeloven, bruk straffes etter Legemiddelloven §24, med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.