Kor daudeleg kan narkotika egentleg være?

Annet, 1 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Narkotika kan være 100 % dødelig. I hvert fall noen typer narkotika, i visse mengder. Enkelte stoffer – som f.eks. heroin – kan gi en dødelig overdose.

Men, det finnes også  narkotiske stoffer man ikke kan dø av. Du kan lese om de ulike rusmidlene på våre faktasider.