Tok to striper kokain for 6 dager siden i kombinasjon med alkohol. Har siden det hatt en vedvarende hodepine (en en trykkende smerte) og er nå livredd jeg skal dø eller få varig skade på hjernen/kroppen. Er det fare for hjerneslag, hjerneblødning eller andre farer med hjernen og eller kroppen nå i ettertid? Skal aldri ta det igjen.

Kvinne, 28 år fra Finnmark


RUStelefonen svarer:

Det er veldig lite sannsynlig at to striper kokain for 6 dager siden skal gi deg hodepine fortsatt. Det er ikke fare for hjerneslag, hjerneblødning eller andre farer med hjernen så lang tid etterpå. Den faren er størst når man inntar store doser og faren er størst der og da – under rusen.

Det hender at kokain er tilsatt andre stoffer, og disse kan i noen tilfeller gi uventede virkninger. Vi har ingen forutsetning for å vite om dette er tilfelle for deg, men uansett hva du har fått i deg er den akutte faren over for lenge siden.

Hvis du sliter med hodepine fortsatt bør du oppsøke lege og be om en utredning. Det kan også komme av stress og bekymringer.