Jeg tar 3 neurontin 300, tre ganger pr dag. Altså 9 tabletter. Kan jeg kjøre bil? Det er jo trekant på esken.

Kvinne, 57 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

I helsedirektoratets – Veileder til førerkort står det som følger om legemidler merket med varseltrekant; «Varseltrekantmerkingen av legemidler er kun veiledende, og kan ikke tolkes entydig for hvordan disse legemidlene påvirker kjøreevnen. Det er også slik at mange legemidler som kan påvirke kjøreevnen, ikke er merket varseltrekant. Legen skal derfor alltid vurdere om legemiddelbehandlingen utgjør en trafikksikkerhetsrisiko, uavhengig av om legemiddelet er merket med varseltrekant eller ikke«.

Du bør derfor kontakte legen og stille spørsmålet om du kan kjøre bil med den mengden Neurontin du tar.