Kan voksnes alkohol bruk effekte ungdom? For eksempel at ungdom begynner tidligere å drikke alkohol.

Kvinne, 14 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Ja det kan det. Voksne er barn og ungdoms viktigste rollemodell. Barn tar etter foreldres adferd. Hvis man for eksempel vokser opp i et hjem med mye alkoholbruk, er det større risiko for at du selv begynner å drikke mye og/eller tidlig.

I denne artikkelen fra Helsenorge om råd til foreldre om ungdom og alkohol kan du finne mer nyttig informasjon til oppgaven din.