Kan man rense blodet hvis man har tatt en valium en dag?

Kvinne, 62 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Det er uklart for oss hva du mener med «rense blodet». Men, om du tar Valium, vil det normalt kunne finnes virkestoff i blodet i omtrent 1-3 døgn. Vi er ikke kjent med noen metoder for å få virkestoffet (diazepam) ut av blodet raskere enn den tiden kroppen selv bruker på dette, med unntak av medisinsk kullbehandling.