Kan dop være bra for deg?

Kvinne, 14 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Svaret på det avhenger av hva du mener med ordet «dop».

Dersom du mener narkotiske stoffer vil det komme an på hvilket stoff det er snakk om og hvordan det brukes. Noen stoffer på narkotikalista brukes f.eks. som medisiner, og kan være bra for deg om du trenger slik medisin. Folk reagerer dessuten også ulikt på rusmidler – hva som kan være bra for noen kan være skadelig for andre, og omvendt.

Hvis dette er en skoleoppgave blir det lettere for deg om du spesifiserer om du mener alle narkotiske stoffer generelt, dopingmidler (slik som steroider f.eks.) eller et spesifikt rusmiddel.

Hvis du mente noe helt annet er du velkommen til å sende oss et nytt spørsmål. Se gjerne også våre faktasider om rusmidler.