HEi. Vi har en oppgave om rusmidler på skolen. Hvorfor er det ikke ulovelig å plante den planten heroin er lagd av?

Annet, 13 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

I Norge er det lov å dyrke opiumsvalmuer til prydformål (dvs. til pynt). Men, man kan ikke bruke dem til å utvinne opium (som man kan lage heroin av) uten å ha en spesiell tillatelse. Slik lisens gis vanligvis kun for produksjon til forskning og farmakologi. Å utvinne opium uten lisens er ulovlig og straffbart.