Hvorfor er alkohol lovlig og ikke cannabis? Alkohol er mye mer farlig enn cannabis. Bare fordi alkoholen har en historie har ikke en dritt og si. Cannabis har også en historie, og etdårlig rykte etter «war on drugs» i usa (for sånn 100år siden) jeg er for medesinsk bruk og ikke mis bruk som å ruse seg på det!

Mann, 17 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Det er ikke RUStelefonens oppgave å gjøre rede for norsk ruspolitikk. Det er Stortinget som lager lovene og derfor er det mest nærliggende å stille spørsmålet til politikerne.

Det skjer stadig endringer i politikken rundt om i verden, og visse endringer vil muligens også skje i Norge med tiden.

Medisinsk bruk av cannabisprodukter skjer allerede i Norge, du kan lese mer om det på sidene til Foreningen for cannabismedisin.