Hvordan har utvikling av rusmidler blandt ungdom utviklet seg de siste 20 årene

Mann, 14 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Dersom dette er en skoleoppgave, anbefaler vi at du prøver å avgrense problemstillingen litt. Det kan f.eks. være nyttig å fokusere på ett bestemt rusmiddel, eller kun noen få rusmidler – det finnes tross alt veldig mange forskjellige rusmidler, og dersom du skal finne statistikk for alle rusmidlene, blir det en veldig stor – og kanskje umulig – oppgave. I tillegg kan det kanskje også være lurt å avgrense geografisk – mener du f.eks. rusbruk blant ungdom i verden? Europa? Norge? Fylke? By?

Uansett anbefaler vi at du sjekker disse to statistikkene, som viser tall for Norge:

UngData 2019 – kapittel om rusmidler. Denne viser bl.a. statistikk for bruk av alkohol og cannabis på ungdoms- og videregående skole. Men, dessverre så viser den ikke lengre tilbake i tid enn til 2011.

Narkotikabruk blant ungdom (FHI). Her finner du mange slags statistikker over ulike rusmidler, og du kan se utviklingen fra 1995 og utover. Men, de ferskeste tallene her er fra 2015. Derfor bør du også se på artikkelen Narkotikabruk i Norge som har tall fra 2015-2017, i flere ulike aldersgrupper.