Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Hvordan er rusmilljøet i oslo?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

hvordan er rus milljøet i oslo

Mann, 26 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Hvordan rusmiljøet er i Oslo for tiden er ikke så lett å svare på. Det kommer blant annet an på hva du  mener med rusmiljø? Det finnes nok uansett ikke noe lett svar på det spørsmålet. En mulighet er å se litt på ungdataundersøkelsen og hva den sier om rusmiddelbruk blant ungdom.

Her er noen tall fra rapporten Helhetlig russtatistikk for Oslo kommune for 2019:

 • 3 968 personer med rusproblemer i Oslo kommune er kartlagt gjennom BrukerPlan.
  • Boligsosial kartlegging viser at 612 husstander med rus eller rus og psykiske
  helseproblemer er i ferd med eller er uten egnet bolig i Oslo, av disse er 512 helt uten
  bolig. Gjennom BrukerPlan fremkommer at 455 av de kartlagte er bostedsløse.
  • Det er 4 513 pasienter som har hatt konsultasjoner hos fastlege med bakgrunn i
  rusproblemer. De har til sammen hatt 22 270 konsultasjoner.
  • Det er 1 422 personer som en eller flere ganger har bodd ved Velferdsetatens
  rusinstitusjoner. De har til sammen hatt 4 225 inntak. 85 personer har hatt ti inntak
  eller mer i løpet av 2018.
  • 5 728 personer har vært til poliklinisk- dag og/eller døgnbehandling i tverrfaglig
  spesialisert rusbehandling. 1 594 personer har vært i døgnbehandling i TSB, og de
  har samlet oppholdt seg ved institusjon i 100 000 liggedøgn. Syv av ti liggedøgn har
  vært ved private døgninstitusjoner. 1 460 personer har fått behandling i
  Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
  • 907 personer har mottatt lavterskel helsehjelp ved Feltpleien i VEL, mens 562
  personer har mottatt lavterskel helsehjelp ved Urtegata
  • 852 personer har oppsøkt Sprøyterommet, av disse var det 54 nye brukere

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.