hvordan er rus milljøet i oslo

Mann, 26 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Hvordan rusmiljøet er i Oslo for tiden er ikke så lett å svare på. Det kommer blant annet an på hva du  mener med rusmiljø? Det finnes nok uansett ikke noe lett svar på det spørsmålet. En mulighet er å se litt på ungdataundersøkelsen og hva den sier om rusmiddelbruk blant ungdom.

Her er noen tall fra rapporten Helhetlig russtatistikk for Oslo kommune for 2019: