hvordan er rus milljøet i Gjøvik for tiden skoleoppgave

Mann, 15 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Hvordan rusmiljøet i Gjøvik er for tiden er ikke så lett å svare på. Det kommer blant annet an på hva du  mener med rusmiljø? Det tunge rusmiljøet en kan se på gaten? Eller rusmiljø blant ungdom? Det finnes nok uansett ikke noe lett svar på det spørsmålet. En start på et slags svar kan kanskje være å se litt på ungdataundersøkelsen og hva den sier om rusmiddelbruk blant ungdom i Gjøvik?