Hei jeg lurer på hvor mange er det som havner i ulykker på grunn av tobakk. Dette er til et skole prosjekt:)

Mann, 12 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Tobakk regnes ikke som et rusmiddel og faller derfor utenfor vårt kompetanseområde. På nettsiden helsenorge.no/slutta finner du informasjon om tobakk.