Hvor lenge kan ca ni dagers bruk av xanor (15 mg tilsammen) spores i urin? Er jeg ‘garantert’ ren etter 10-12 dager?

Kvinne, 40 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Viser til chat tidligere i dag. Vi vil anta at du vil kunne avgi positive prøver i to til tre uker etter det inntaket du har hatt av Xanor. Fordi Xanor har relativt lang utskillelsestid (4-7) dager vil det danne seg lager av virkestoffet ved bruk over tid. Hvor lang tid det tar før dette lageret tømmes vil variere fra person til person, så vårt svar er basert på antagelse ut i  fra hva Felleskatalogen.no oppgir om halveringstid og utskillelse.