Hvor lenge sånn nøyaktig er Metadon i kroppen min. Jeg er i Lar og får 130mg. Vet ikke om styrken har noe å si, men må vel det…? 😊 Håper på svar.

Kvinne, 36 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Det er ikke mulig for oss å si nøyaktig hvor lenge du har Metadon i kroppen, men ja, det stemmer at styrken har noe å si. Kort sagt så har Metadon ganske lang virketid. I henhold til Felleskatalogens omtale av Metadon (se avsnitt om «Egenskaper»), har Metadon en halveringstid på 10-25 timer ved enkeltbruk, eller 13-55 timer ved gjentatt dosering. Halveringstiden forteller hvor lang tid det tar før stoffkonsentrasjonen i blodet er på 50 % av maksnivået. Det betyr riktignok ikke at du er halvveis i antall timer – det er gjerne slik at jo mindre mengder av et stoff som finnes i blodet, desto saktere går også forbrenningen.

For øvrig vil du vanligvis kunne teste positivt på urinprøver i omtrent en uke etter siste inntak av Metadon.