Hei ! Hvor langt tid tar det å få plass på rusbehandling ? Hvem søker evt

Kvinne, 37 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Hvor lang tid det tar å få plass på rusbehandling, kommer litt an på hvor du søker og hvor lang ventetid de har. Det kommer også an på situasjonen din.

Ved Helse Sør-Øst, som Hedmark ligger under, var gjennomsnittlig ventetid på tverrfaglig spesialisert rusbehandling for de første fire månedene av 2019 32,5 dager.

Du kan finne estimerte ventetider ved aktuelle tiltak på Helsenorge sine sider.

Det er som regel fastlegen eller NAV/kommunal rustjeneste som søker pasienter inn til rusbehandling. Barnevern eller andre instanser i spesialisthelsetjenesten kan også gjøre dette.