Benzodiazepiner & amfetami

Begge stoffene kan i seg selv være skadelige.

Står det i en tråd.
Hvis Benzo er direkte skadelig, hvorfor skrives det da ut av leger?

Mann, 60 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Kort sagt kan man si at alle legemidler som har en virkning også kan gi bivirkninger. Det gjelder også benzodiazepiner. I tillegg er benzodiazepiner vanedannende og langvarig bruk kan føre til avhengighet.

Bruker man benzodiazepiner med mål om å ruse seg øker risikoen. Dette er blant annet fordi det da ofte vil være snakk om store doser, og fordi enkelte ikke inntar medisinen slik den skal inntas. I store doser er det også fare for overdose, spesielt i kombinasjon med andre dempende rusmidler( for eksempel. alkohol).

Før øvrig er det slik at ganske mange legemidler potensielt kan være skadelige om de ikke brukes slik de skal. Det er blant annet derfor man må ha resept for å få utskrevet slike legemidler. Benzodiazepiner er for eksempel narkotikalistet.  Noe som betyr at hvis du ikke har resept på det, er det ulovlig og regnes som narkotika på samme måte som andre illegale rusmidler.

Merk at det også finnes medisinsk amfetamin (mot f.eks. ADHD og narkolepsi).