hvilke bivirkninger kan man få av forskjellige rusmidler etter mann har sluttet med rus

Kvinne, 20 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det finnes mange ulike rusmidler, som har ganske forskjellige virkninger og bivirkninger. Men, når du snakker om fysiske og psykiske plager som følge av å slutte med et rusmiddel, vil dette vanligvis dreie seg om såkalte abstinenser. Abstinenser er kroppens reaksjon på fraværet (abstinence) av det aktuelle stoffet.

Hva slags abstinenser man får, hvor sterke og hvor langvarige de er, er igjen veldig avhengig av hvilket stoff det er snakk om, og hvor mye man har brukt. Noen rusmidler som kan gi abstinenser inkluderer f.eks. alkohol, benzodiazepiner (beroligende legemidler), opioider (smertestillende legemidler) og mange flere. Noen vanlige abstinensplager inkluderer f.eks. søvnvansker, kvalme, smerter, svetting, rastløshet og angst.

Du kan lese mer om de ulike rusmidlene på våre faktasider.