Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Hvem har ansvar for de rusavhengige?

Mann, 15 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Er du under 18 så har barnevernet et ansvar dersom du har rusproblemer. De over 18 år som er rusavhengig, kan ha rett til helsehjelp fra det offentlige.  Mens spesialisthelsetjenesten har ansvar for avrusning, utredning og behandling, er det kommunene som har ansvar for oppfølging av mennesker med rusproblemer. Hvordan dette er organisert, varierer. Noen kommuner har egne instanser som jobber spesifikt med rus (ofte rus og psykisk helse), andre kommuner tilbyr tjenestene gjennom NAV.

Men når alt kommer til alt, har alle voksne mennesker ansvar for seg selv.