Hvem bruker kokain mest? Er det menn eller kvinner?

Mann, 14 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Godt spørsmål. Generelt så er det flere menn enn kvinner som bruker ulovlige rusmidler. Dette er også tilfelle når det gjelder kokain. Denne rapporten fra FHI viser at i perioden 2015-2017 oppga 0.4 % av kvinner mellom 16-64 år at de hadde brukt kokain det siste året, sammenlignet med 1,4 % av menn i samme aldersgruppe.