hva skjer hvis jeg begynnner med litt hasj. Vennene mine prøver å få det til å skje

Mann, 14 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Det er litt uklart hva du mener med «hva skjer» , derfor svarer vi deg litt generelt om hva vi tenker kan være noen konsekvenser knyttet til cannabisbruk.

Du skriver også at du lurer på hva som skjer dersom du begynner med «litt hasj», men har du tenkt noe på hvordan du vil forholde deg til cannabis dersom du finner ut at dette er noe du liker godt. Som med all rusbruk vil faren for avhengighet øke, jo mer man inntar stoffet.

Hvordan akkurat du vil påvirkes av å begynne med cannabis er vanskelig å forutsi nøyaktig. Rusbuk og virkning/bivirkninger er individuelt. Virkninger og bivirkninger henger sammen med med mengde, hyppighet av inntak, personlighet, rusforventning, miljø og styrken på cannabisen.

Hvordan rusen oppleves vil variere fra person til person, men enkelte fysiologiske kjennetegn synes å være gjennomgående; f.eks. tørrhet i munn, rødhet i øynene, svimmelhet, hoste, trykk i hodet, økt puls, «letthet» i kroppen samt økt matlyst. Disse symptomene er særlig synlig hos personer som ikke røyker cannabis på en regelmessig basis.

Ved mer jevnlig bruk opplever enkelte at de får et generelt lavere energinivå. Noen opplever i denne tilstanden problemer med søvnmønsteret, konsentrasjonsevnen og hukommelsen.

Forskning viser også at unge er mer utsatt for skader av cannabis sammenlignet med voksne, dette henger sammen med at hjernen ikke er ferdig utviklet enda, og dermed er mer sårbar for skader.

I tillegg til de psykiske og fysiske brivikningene kan bruk av cannabis medføre rettslige konsekvenser som for eksempel utsettelese av førerkort.

Videre kan det å begynne med cannabis medføre sosiale konsekvenser som at man kan oppleve ulike «sanksjoner» fra venner eller familie. Mange kan synes det å innta rusmidler som cannabis er negativt, og dermed komme med sosiale sanksjoner slik som for eksempel utestengelse av aktiviteter.

Du skriver videre at vennene dine forsøker å få deg til å teste cannabis. Det er viktig å huske på at det kun er deg selv som bestemmer om du ønsker å gjøre dette. Det kan være vanskelig å stå i mot gruppepress, enten det dreier seg om rus eller annet. Det er derfor viktig å være seg bevisst dine egne valg og prinsipper. Da er det vanskeligere å falle for presset. Det kan være lurt å forberede seg på situasjoner med gruppepress, slik at det blir lettere å stå i mot dersom det er det du egentlig ønsker. Kanskje tenker flere av vennene dine det samme som deg, det kan være nyttig å snakke med noen om dette. Er det for vanskelig å stå i mot, er kanskje det beste å forlate situasjonen.