Hva er syntetiske stoffer?

Kvinne, 14 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Syntetiske stoffer er alle rusmidler som fremstilles syntetisk, altså som ikke stammer fra naturen. Vi har svart ganske utfyllende på et lignende spørsmål tidligere, det kan være at du finner mye nyttig informasjon her.