Hva er hallusinogene rusmidler

Kvinne, 15 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Hallusinogener er en fellesbetegnelse på rusmidler som påvirker sentralnervesystemet og først og fremst forårsaker en endret bevissthetstilstand. Disse kalles hallusinogene da sansebedrag er et vanlig følge ved bruk av slike rusmidler. Det finnes en rekke forskjellige hallusinogener, både syntetiske og naturlige.

Du kan lese mer om hallusinogene rusmidler på våre faktasider.