Hva er den mest vanlige grunnen for at folk begynner å ruse seg i 2019?

Kvinne, 14 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Det finnes nok ingen statistikk over hvorfor folk begynner å ruse seg, men vi kan likevel nevne noen vanlige grunner til at noen prøver et rusmiddel for første gang:

– Det er en vanlig ting å gjøre i omgangskretsen
– Man er nysgjerrig
– Man ønsker å oppleve bestemte egenskaper ved et rusmiddel
– Man har det vanskelig og vil ha en virkelighetsflukt

KoRus Oslo har laget et informasjons hefte som heter; Rus- en nødvendig del av ungdomstiden? som også tar opphvorfor ungdommer ruser seg.