Er det mulig å ta overdose på Remeron? Jeg får remeron (30mg smeltetabletter) for søvn og lurer på hvor mange jeg må ta for at det er farlig? De hjelper meg svært lite, så tar en del og er redd for å ta for mye

Kvinne, 21 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Her er hva Felleskatalogen skriver om overdose Remeron:

Toksisitet: Voksne: 300 mg ga ingen, 360-2400 mg ga lett til moderat og 75 mg til eldre ga lett forgiftning. Kombinasjon med andre legemidler som øker serotoninnivået, kan gi serotoninergt syndrom. Klinikk: CNS-depresjon, forvirring, uro og takykardi. Ved alvorlig forgiftning: EKG-påvirkning og ev. kramper. Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Kontinuerlig EKG ved store doser.

Selv om du tar lavere doser enn det som gir overdosesymptomene som beskrevet ovenfor, kan det likevel være være uheldig og skadelig. Dette kan være uheldig for eksempel i forhold til tilvenning, bivirkninger og påkjenning for leveren ved nedbrytning. Om du ikke opplever tilstrekkelig effekt av tiltenkt dose, bør du snakke med legen din om annen behandling fremfor å overdrive inntaket av Remeron.