Hvordan blir Ecstasy laget, hvilke land er det gjennom før det kommer til Norge og hvorfor har et samfunn rusmidler?

Kvinne, 14 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Hvordan blir ecstasy laget?

Virkestoffet i ecstasy heter MDMA. Dette er et syntetisk fremstilt stoff (det kommer ikke fra planter eller andre naturlige materialer). Kjemisk likner MDMA på meskalin og metamfetamin. MDMA fremstilles i (mer eller mindre amatørmessige) laboratorier.  Les gjerne mer på Ung.

Import/smuglerruter

En del kommer via smugling. Det smugles da inn med biler, trailere, kontainere osv (gjemt sammen med andre varer). Mye MDMA/ecstasy produseres i Europa og smugles inn over land eller med båt). Mer og mer MDMA kommer også inn via bestilling på nettet (og sendes da via post).

Hvorfor har et samfunn rusmidler?

Hvorfor det er slik, er ikke enkelt å svare på.  Nesten alle samfunn i historien har hatt bruk av rusmidler. Historisk har unntaket vært samfunn der det ikke vokser planter som en kan lage rusmidler av (f.eks. langt nord eller sør der det er kaldt og is og snø). Tradisjonelt har rusmidler blitt brukt i veldig avgrensede situasjoner, innenfor strenge rammer og regler. Det kan f.eks. ha vært i forbindelse med religiøse seremonier, overgangsritualer, feiringer av høytider osv.

I nyere tider har folk begynt å bruke rusmidler mer som rekreasjon (som en fritidssyssel, for å si det på den måten). Nå for tiden er ikke rusbruk styrt av formelle rammer som bestemmes av samfunnets ledere. Det er mer opp til hver enkelt å definere hva som er en passende anledning. Det er fortsatt rammer, men de er mer uformelle. F.eks. er det ingen lovbestemmelse som sier at folk kan drikke seg fulle på julebord men ikke på en tirsdag formiddag. Allikevel har samfunnet normer som styrer bruken. Slike normer gjør at folk ser rart på deg om du drikker deg full en tirsdag formiddag, men de ser kanskje rart på deg hvis du ikke drikker deg full på julebordet.