Hva er positive og negative sider ved inntak av alkohol når man føler seg ensom?

Mann, 16 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Hvis vi skal si noe positivt om det må det kanskje være at enkelte kan oppleve det å være beruset som en liten «pause» fra ensomheten. Det er likevel viktig for oss å presisere at det ikke er sånn for alle, og det ikke er noen garanti for at du vil føle det sånn.

Det negative er at det å drikke alkohol ikke fikser noen ting. Du er fremdeles like ensom. Dersom du håndterer ensomheten med å drikke alkohol, og du føler deg ensom ganske ofte, er det også en risiko for å bli avhengig av alkohol. Dette kan skaffe deg nye problemer.

Derfor vil vi anbefale deg å søke andre løsninger som faktisk gjør at du ikke er/føler deg like ensom lengre. Det er ikke alltid så lett å vite hva man skal gjøre, og da kan det være fint å ha noen å snakke med. Du kan for eksempel snakke med helsesykepleier på skolen (det som het helsesøster før) eller helsestasjon for ungdom.