Kan jeg ta subutex no når jeg tok metadon idag kl.13.00…… jeg går vanlug på buprenofhine Oriflame 22.mg

Kvinne, 46 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Noen opioider er fulle agonister og noen er partielle agonister. Rusmidler som gir maksimal, «full» respons på opioidreseptorene i hjernen kalles fulle agonister. Preparater som ikke gir full respons på opioidreseptorene i hjernen, selv ved høy konsentrasjon, kalles partielle agonister.

Metadon er en fullagonist, og buprenorfin er en partiell agonist.

Om du først har tatt metadon og  kort tid etter tar buprenorfin for å få «tilleggseffekt», vil buprenorfin redusere effekten av metadon, ved å okkupere en del av reseptorene som metadonen ellers kunne ha virket på.