Jeg har leddgikt ,(og er veldig psykisk svak) med sterke smerter og får oxynorm og oxicontin (kort og langtids) av legen. 60 mg langtids og 60 mg korttids pr. Døgn- og dosen må jo heletiden økes og jeg får slitsomme bivirkninger. Jeg har brukt dem i over 1 1/2 år nå, før det brukte jeg tramadol i mange år. Jeg er avhengig og får noen helt forferdelige abstinenser når jeg prøver trappe ned. Men, jeg er jo ikke bare avhengig fordi stoffet i dem virker sånn – men også vel så mye fordi smertene uten dem er uutholdelige til den grad at jeg heller tar mitt eget liv fremfor å pines 24/7 i det smertehelvete. Samtidig er jeg veldig lei av å gå på dem. Mine spm; 1. Er dette grunnlag nok for å søke avrusnings innleggelse? 2. Er LAR aktuelt? 3. Jeg er mor til en datter på 3 år. Vil det bli bekymringsmelding om jeg søker hjelp fra LAR eller annet sted? 4. For å få god effekt igjen av lavere dose (halvparten), hvor lang tid tar det å senke toleransen? 5. Hvordan ville dere anbefalt å trappe ned? Forslag til plan hadde vært FANTASTISK. 6. Subutex o.l.: Gir dette smertelindring? Hva er fordelen med å være avhengi

Kvinne, 35 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer

  1. Ja, du kan søke om innleggelse dersom du bestemmer deg for at du vil slutte å ønsker hjelp med medisinene.
  2. Vi vil ikke tro at LAR-behandling er aktuelt i ditt tilfelle basert på det du skriver. Vi vet jo ikke alt om din situasjon, men det du står fast på Oxynorm og Oxycontin pga. leddgikt er ikke noe man behandler i LAR. Du kan lese retningslinjene for LAR-behandling i veilederen til Helsedirektoratet.
  3.  Bruker du medisinen slik du skal og ber om hjelp til nedtrapping fra legen din vil ikke det være grunnlag for en bekymringsmelding.
  4. Toleransen for opioider synker raskt, men siden du bruker disse medisinene pga. av sykdommen din er det viktig at du trapper ned i samråd med legen din.
  5. Vi som jobber i RUStelefonen er ikke leger og kjenner ikke deg og din helsetilstand. Derfor er vi ikke kvalifiserte til å lage en nedtrappingsplan til deg. Vi vil anbefale deg å be legen din om en nedtrappingsplan eller om en henvisning til nedtrapping i institusjon.
  6. Ja, Subutex gir smertelindrende effekt.  Målet med LAR, og fordelene for de som har et alvorlig rusmisbruk, er at : Personer med opioidavhengighet skal få økt livskvalitet, den enkelte skal får bistand til å endre sin livssituasjon gjennom bedring av sitt optimale mestrings- og funksjonsnivå, og at LAR skal redusere skadene av opioidavhengigheten og faren for overdosedødsfall.