Hvilken virkning kan jeg forvente hvis jeg tar 10 Xanax tabletter på 2mg?

Mann, 19 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke medisinsk helsepersonell og kan ikke si noe sikkert om hva en såpass høy dose vil medføre. Men i henhold til Felleskatalogen.no om Xanor (tilsvarende Xanax) kan en så høy dose gi forgiftning og til dels alvorlige symptomer med alt fra fra døsighet til koma. Milde tilfeller: Tretthet, forvirring og letargi. Alvorlige tilfeller: Ataksi, hypotoni, hypotensjon, respirasjonsdepresjon, i sjeldne tilfeller koma og i meget sjeldne tilfeller død.

Vi vet ikke hvorfor du stiller spørsmålet, men hvis du har det vanskelig anbefaler vi deg heller å snakke med noen om det enn å ta en stor dose medikamenter. Du kan ringe Kors på halsen og Mental Helse anonymt. Snakke med Helsestasjon for ungdom der du bor, eller snakke med en person du stoler på og som du vet kan hjelpe deg. Tunge tanker blir som regel lettere å bære når man deler de med noen.