Hvor lenge må man vente for å kjør bil etter at man har tatt Vival 2mg. ?

Kvinne, 67 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Det er legen din som er ansvarlig for å informere deg om reglene som gjelder Vival og kjøring.

Her er generell informasjon:

Helsekrav oppfylt ved regelmessig bruk av:

– Diazepam (Valium, Vival, Stesolid): inntil 10 mg per døgn

eller

– Oksazepam (Sobril): inntil 30 mg per døgn.

Regelmessig betyr at det har gått minimum 7 dager siden påbegynt medisinering eller doseendring. Det er ingen «karantenetid» mellom inntak av disse legemidlene og når du kan kjøre bil, så sant du er tilvendt dosen. Men dersom du bruker ett av disse legemidlene sporadisk, skal du ikke kjøre bil så lenge virketiden av legemiddelet varer. Hvilken virketid som gjelder, er noe legen din skal informere deg om.

Det er ingen fastsatt tid på hvor lenge du må vente. Her er sitat fra Forskriften: «Forskriften har ikke krav om et minimum tidsintervall fra inntak av diazepam […] til kjøring kan skje. Spesielt diazepam har en betydelig sederende effekt.» (Vival er diazepam).