Kan man kjøre bil etter å ha tatt en Tramadol på 50 MG? Vil det vises på en kontroll?

Mann, 69 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Ved sporadisk inntak av en enkeltdose kortidsvirkende opiat/opioid  er helsekravet bare oppfylt dersom enkeltdosen er anbefalt av lege og legemiddelet inntas minimum 8 timer før kjøring.

Om dette er noe du tar regelmessig, gjelder andre regler. Du kan lese om reglene for opioider her. 

Dersom du har tatt Tramadol, vil det vises på en kontroll om du blir stoppet og testet.

Vi anbefaler deg å snakke med legen din om noe er uklart.