Hei, jeg er en gutt på 24 år som ble tatt av politiet med 1,98 gram hasj og røyket samme dag cannabis, jeg er en bruker og ikke selger, hva er starffen for det?

Mann, 24 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Bruk og besittelse av mindre mengder cannabis forbundet med egen bruk, rammes av Legemiddelloven § 24 første ledd og § 31 andre ledd. Mengder under 15 gram cannabis vil som regel bli straffet med et forelegg («bot» og anmerkning på rullebladet).

Her mer informasjon fra en artikkel på nettet:

Riksadvokaten fastsetter hvilke retningslinjer som gjelder i forhold til narkotikasaker. For tiden gjelder Riksadvokatens rundskriv nr 2/2014 om narkotikasaker. Her angis en grense på 15 gram marihuana eller hasj for forelegg. Ved mange gjentakelser eller ved skjerpende forhold, kan fengsel benyttes. Salg og større mengder straffes også strengere. Størrelsen på forelegget kan komme på 3500 kroner og oppover. Man ser blant annet på inntekt ved beregning av foreleggets størrelse.

Dersom det er snakk om bruk og besittelse av en mengde som er til umiddelbar egen bruk (ofte under 2 gram) anvendes gjerne Legemiddelloven, § 24. I andre saker anvendes Straffeloven, § 162. Dersom man innrømmer erverv (kjøp) må politiet benytte § 162. I narkotikasaker, både etter Straffeloven, § 162 og Legemiddelloven, § 24 brukes ordinært forelegg som fremkommer på vandelen.

Kilde: Normal.no/straff