Hei. Jeg er deprimert og jeg har adhd og jeg går på evlanse 50mg og har tatt 12 piller på en gang, så jeg lurer på om det kommer til å skje noe snart, om jeg kommer til å dø eller noe sånt… jeg har hatt et stort rus problem før og det har kommet tilbake etter jeg starta på medisinen, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre lengre…

Kvinne, 14 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Først og fremst må vi si at RUStelefonens spørsmål og svar tjeneste ikke er en akutt tjeneste. På grunn av stor pågang kan det ta opptil en uke før vi får svart på spørsmål.

Det å ta så mange tabletter Elvanse kan gi alvorlig forgiftning på samme måte som en for høy dose amfetamin. Du kan lese mer om moderat til alvorlig overdose på vår hjemmeside. Ved inntak av så mange tabletter bør du ringe Giftinformasjonen på 22 59 13 00 eller legevakt på 113.

Det er ikke uvanlig å få rusproblemer med den type medikamenter og depresjon kan også være en bivirkning. Derfor er det lurt at du snakker med noen om det du opplever som vanskelig. Legen din, eller en annen voksen du stoler på? Noen på skolen, lærer eller helsesykepleier der? Helsestasjon for ungdom der du bor. Du kan også ringe anonymt til Kirkens Sos, Kors på Halsen eller Mental Helse. De aller fleste opplever at det hjelper å dele og å snakke med en omsorgsperson som kan gi råd og trøst i en vanskelig situasjon.