Jeg tok ketogan STIKKPILLE 10 mg/50 mg mot smerter. Jeg ble først varm og «svevde» en liten stund akkurat i det det slo inn og etter det sovnet jeg litt. Etter ca en time ble jeg veldig dårlig med kaldsvette, svimmelhet op grensen til besvimelse og kvalme tett opp mot oppkast. Om jeg la meg ned gav det seg men så fort jeg var oppreist eller gikk kom det tilbake. Er dette en normal reaksjon på ketogan eller er det bivirkninger/forgiftning. Kan jeg forvente samme respons ved bruk igjen?

Kvinne, 36 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Følgende står i Felleskatalogen under bivirkninger av Ketogan:

Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Munntørrhet. Nyre/urinveier: Urinretensjon. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, brekninger, forstoppelse. Hjerte/kar: Bradykardi. Luftveier: Respirasjonsdepresjon. Nevrologiske: Døsighet, svimmelhet. Psykiske: Eufori. Undersøkelser: Blodtrykksfall. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Øye: Tåkesyn. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Angioødemurticaria, utslett. Immunsystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner. Ukjent frekvens: Nevrologiske: Hodepine. Psykiske: Forvirring, avhengighet, seponeringssyndrom.

Som du ser, er det du opplevde vanlige bivirkninger. Mange vil oppleve at bivirkningene blir mildere etterhvert, men ikke alle. Opplever du at Ketogan gir mer ubehag enn fordeler/smertelindring, kan du kontakte din lege og høre om du kan få noen annet som kan virke mot dine smerter, eventuelt noe kvalmestillende i tillegg.