Hei 🙂
Har en svigerfar som slit med alkohol problem.
Dattera(kjæresten min) er helt fortvila.

Ka kan vi gjøre?

Han blir sint når hans samboer gir beskjed om alkohol forbruket.

Han har slit med svært vondt i ryggen og sier han «drikke for å døyve smerten» i stedet for å ta sterke tabeletter som han kan bli avhengig av. Derfor drikk han for det har han kontroll på.
Han er sta og går aldri til legen..

På forhånd takk for råd!

Mann, 25 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Her beskriver du en vanskelig situasjon og vi forstår godt at det oppleves som frustrerende for deg og alle involverte. Svigerfaren din har et problematisk drikkemønster. Smertene han har kan helt klart ha betydning for hvorfor han drikker som han gjør, men det betyr likevel ikke at det er greit. Du sier at svigerfars samboer har informert om alkoholforbruket, men at han da reagerer med sinne.

Etter vår erfaring så hjelper det ikke å informere en person om at vedkommende må endre seg – den eneste måten han kan lykkes med en endring, er dersom han oppriktig ønsker denne endringen selv. Når dere snakker med ham, bør dette foregå på en mest mulig rolig og nøktern måte, og målsettingen med en slik samtale må være å uttrykke deres bekymring, samt avklare hva han faktisk tenker om situasjonen selv, og hvorvidt han er villig til å ta de nødvendige grepene. Dette er mer realistisk å gjennomføre, enn å forvente at noen skal kunne overtale ham til å endre på sitt drikkemønster.

Hvis han sier at han er villig til å ta grep, bør han legge fram en konkret plan om hvordan han har tenkt til å gjøre dette. I så fall er det nyttig å lese vår guide til hjelp for alkoholproblemer.

Dersom han derimot ikke sier seg villig til å gjøre noen endringer, eller dersom han sier seg villig men ikke gjør noen ting for faktisk å gjennomføre disse løftene, er dette simpelthen et valg han selv står ansvarlig for å ha tatt. I så fall er det viktig at du/dere som er pårørende ikke føler dere ansvarlige på vegne av hans valg, men at dere simpelthen må akseptere dette – selv om det selvsagt er vanskelig. Da vil det være bedre at dere tar vare på dere selv, og trekker dere unna – fremfor at hans alkoholbruk gradvis skal ødelegge dere andre, mens dere kjenner på stadig økende følelser av frustrasjon og hjelpeløshet.

Det finnes hjelp for ham, men denne må komme fra profesjonelle, og han må selv ønske den.

Dere andre i familien som er berørte av dette, bør vurdere å oppsøke et veiledningssenter for samtaler og hjelp. Her er to muligheter:

Norske Kvinners Sanitetsforening Veiledningssenter Vest-Norge

Pårørendesenteret