Viss du har tatt sovemedisin, kan det revasjeres eller må du sove, vill du våkne av vekkerklokke

Kvinne, 60 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Hvis du tar medisin og angrer med én gang, kan effekten delvis reverseres ved å kaste opp eller f.eks. ta kull. I hvor stor grad effekten reverseres kommer an på hvor lang tid det har gått.

Hvis den medisinen du har tatt har passert magesekken, gått ned i tarmen og over i blodet, kan det ikke reverseres. Om du da sove, kommer an på hvor mye sovemedisin du har tatt. Det kommer også an på hvor vant du er til å ta sovemedisin. Noen er vant til å ta mye, de sovner kanskje ikke. Andre er ikke vant, og de sovner.

Om du våkner av vekkerklokken avhenger både av hvor mye medisin du har tatt, hvor lenge du har sovet, hvor vant du er til medisinen og hvor høyt vekkerklokken ringer.