Hei, har en sønn på 21 år som ble stoppet av politiet der de mistenkte han for å være påvirket av stoff. Han måtte inn til legevakta og ble erklært ren . Politiet spurte om han har røyka noen gang og det bekreftet han. De sa han måtte forvente seg bot, kan det stemme eller er det for å skremme

Kvinne, 57 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Etter legemiddelloven § 24 er det forbudt å bruke eller være i besittelse av narkotika. Etter legemiddelloven § 31 annet ledd kan besittelse og bruk av narkotika straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder, eller begge deler. Om han innrømmet at han bruker hasj, vil han derfor kunne forvente seg et forelegg (bot + anmerkning på rullebladet).