Hvorfor svikter fastlegen ved skader i muskel og skjelettet?
Hvorfor gir de andre diagnoser ?
Hvorfor hører de ikke på pasientene sine
livsforhold, og helsesituasjon?
Hvorfor tar de ikke meg på alvor? Har spist forholdsvis liten dose oxycodone 10mg, og 7,5 mg med zoplicone for å få sove…. Sterke reaksjoner på dette ifra skjelvinger til oppkast,,, og brenning er i muskler og sener…. Har operert hofta mi, og har veldig vondt i hofteskåla,,, og har store smerter ifra halebeinet….
Jeg kan ikke sitte, dessverre…

Kvinne, 44 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Det er leit å høre at du opplever å ikke få hjelpen du ønsker. Vi anbefaler deg å kontakte pasientombudet for bistand. Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Hør ev. også med Norsk Pasientforening, de har som formål er å bistå pasienter og pårørende som opplever problemer i helsevesenet, og bruke erfaringene aktivt til å forbedre helsetjenesten. Foreningen arbeider særlig med medisinske spørsmål.

Når det gjelder bivirkninger, kan du lese om bivirkninger ved bruk av Oxycondone her, og for Zoplicone her.

Vi er ikke helsepersonell og kan dessverre ikke gi deg noen gode råd utover dette.