Hvem kan få tjenester hos en ruskonsulent? Må det henvisning til fra fastlege? Hvordan er tilbudet og mulighetene i Nordland fylke?

Kvinne, 17 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Hva som er ruskonsulentens arbeidsoppgaver kan variere mellom ulike steder og kontorer. Mange ruskonsulter jobber på NAV, men de kan også jobbe andre steder i kommunen. Ruskonsuleter hjelper folk å søke rusbehandling og følge dem opp i og utenfor behandling. Noen steder jobber de også forebyggende med opplysningsarbeid, booppfølging, ungdomstiltak og psykisk helse.

Hvem som kan få tjenester hos en ruskonsulent varier altså ut ifra hvilke tilbud som finnes i kommunen, og hvor ruskonsulenten jobber. I Nordland er det mange kommuner, så det blir ganske omfattende å gå igjennom alle. Lurer du på om du, eller noen du kjenner, kan få hjelp av en ruskonsulent er derfor det enkleste å sjekke på nettsiden til kommunen du bor i.  Finner du ikke ut av det kan du kontakte oss igjen og oppgi hvilken kommune du bor i.

På hjemmesiden til HelseNorge finner du hvilke behandlingstilbud som finnes for rus og avhengighet i din kommune.