Kan jeg kjøre bil med en dose ramadol på 400 mg

Mann, 62 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Ramadol er et legemiddel som inneholder virkestoffene tramadol og paracetamol.  Av disse to virkestoffene er det tramadol som kan påvirke evnen til å kjøre bil. Gjelder spørsmålet ditt et enkeltinntak er hovedregelen at du skal vente minst 8 timer etter å ha tatt et kortidsvirkende opioid, og minst 16 timer etter en depottablett( langtidsvirkende). Du er selv ansvarlig for å være kjørbar.

Bruker du dette legemiddelet regelmessig er det også en del ting du må være oppmerksom på når det gjelder helsekrav til førerkort: