Hei. Jeg har noen spørsmål om opioider. Jeg skal ha en presentasjon og vil gjerne vite litt.
Hva er virkningene/skadevirkningene?
Hvordan er lovverket?
Hvordan bruker man det?
Hvordan er holdningene i samfunnet?
Og hvis du har tid, kan du fortelle litt om sleve stoffet?

Håper på svar:-)

Mann, 13 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

våre faktasider om opioider finner du svar på disse spørsmålene. Der finner du også informasjon om hvilke stoffer som er i gruppen opioider, og faktainformasjon om dem.

Ulovlig bruk og besittelse av opioider reguleres av legemiddelloven § 24. Brudd på legemiddelloven straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler. Omsetning, smugling etc reguleres av Straffeloven. Her er det strengere straffer.

Lykke til med presentasjonen!